Hải quan Việt Nam »

Giới thiệu văn bản mới »

Thông báo »

Tin Hà Tĩnh »

Văn hóa - Giải trí »

Văn bản »

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung
1 1130/TCHQ-TXNK 24/11/2015 Công văn 11130/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại bộ micro không dây có gắn thiết bị thu
2 11063/TCHQ-GSQL 23/11/2015 Công văn 11063/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường kiểm tra hàng hóa nhập khẩu ảnh hưởng tới sức khỏe ...
3 3864/QĐ-TCHQ 20/11/2015 Quyết định 3864/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế thu thập, cập nhật, sử dụng Cơ sở dữ liệu ...
4 124/2015/NĐ-CP 19/11/2015 Nghị định 124/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 ...
5 14/2015/TT-BKHĐT 17/11/2015 Thông tư 14/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, ...
6 3740/QĐ-TCHQ 17/11/2015 Quyết định 3740/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình nghiệp vụ sử dụng seal định vị GPS trong quản ...
7 23/2015/TT-BKHCN 13/11/2015 Thông tư 23/2015/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây truyền công nghệ ...
8 114/2015/NĐ-CP 09/11/2015 Nghị định 114/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của ...
9 16120/BTC-TCHQ 02/11/2015 Công văn 16120/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc nộp báo cáo quyết toán theo Điều 60 Thông tư 38/2015/TT-BTC đối với loại ...
10 31/2015/TT-BTTTT 29/10/2015 Thông tư 31/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 187/2013/NĐ-CP ...

Thư Viện Ảnh