Thứ Tư, Ngày 17/09/2013      CỤC HẢI QUAN TỈNH HÀ TĨNH THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH HẢI QUAN 10/9/1945 - 10/92014

Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh: nhận được nhiều sự quan tâm nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Ngành

Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh: nhận được nhiều sự quan tâm nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Ngành

Chiều ngày 9/9/2014, Đoàn Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, đại diện các Ban, Bộ chỉ huy Bộ Đội Biên Phòng Hà Tĩnh đ...

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng ngành Thuế và ngành Hải quan Hà Tĩnh

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng ngành Thuế và ngành Hải quan Hà Tĩnh

Chiều 9/9, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long và đại diện một số ban, ngành đã đến tặng hoa chúc mừng nhân kỷ niệm 69 năm ngày truyề...

Góp ý dự thảo Nghị định về thủ tục Hải quan và thành lập Cục Hải quan

Thực hiện công văn số 11156/BTC-TCHQ ngày 11/8/2014 về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và công văn số 11158/BTC-TCHQ ngày 11/8/2014 về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị ...

Quy định mới về thủ tục kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 126/2014/TT-BTC quy định một số thủ tục về kê khai, thu nộp thuế (bao gồm tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác) đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 

Thông tư được ký ban hành ngày 28/8/2014 bao gồm 3 Chương và 14 Điều, các quy đị...

  • Cổng thông tin Chính phủ
  • Photo Title 2
  • Cơ sở dữ liệu Quốc gia
  • Photo Title 4
  • Báo Hải quan
  • Cổng thông tin Hà Tĩnh