Giới thiệu văn bản mới »

Văn bản »

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung
1 819/QĐ-BTC 13/04/2016 Quyết định 819/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hải quan thuộc thẩm quyền ...
2 14/2016/QĐ-UBND 12/04/2016 Quyết định 14/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy chế về mua, bán hàng miễn thuế tại Khu ...
3 20/2016/NĐ-CP 30/03/2016 Nghị định 20/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính
4 51/2016/TT-BTC 18/03/2016 Thông tư 51/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập ...
5 48/2016/TT-BTC 17/03/2016 Thông tư 48/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt ...
6 3357/BTC-TCT 14/03/2016 Công văn 3357/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc quản lý chi hoàn thuế giá trị gia tăng theo đúng quy định của pháp luật
7 02/2016/TT-BCT 11/03/2016 Thông tư 02/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với ...
8 1275/BYT-TB-CT 11/03/2016 Công văn 1275/BYT-TB-CT của Bộ Y tế về việc đề nghị thực hiện đúng các quy định cơ chế hải quan một cửa quốc gia ...
9 384/QĐ-TCHQ 04/03/2016 Quyết định 384/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế trao đổi thông tin tờ khai hải quan điện tử, thu ...
10 10/2016/QĐ-TTg 03/03/2016 Quyết định 10/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển

Thư Viện Ảnh