Hải quan Hà Tĩnh »

Hải quan Việt Nam »

Giới thiệu văn bản mới »

Thông báo »

Văn bản »

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung
1 13865/BTC-TCHQ 05/10/2015 Thủ tục hải quan và chính sách thuế hàng hóa TN-TX cung ứng cho tàu biển quốc tế
2 139/2015/TT-BTC 03/10/2015 Thông tư 139/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc bảo đảm tiền vay cho khoản vay lại vốn vay nước ngoài của Chính ...
3 15/2015/TT-NHNN 02/10/2015 Thông tư 15/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại ...
4 86/2015/NĐ-CP 02/10/2015 Nghị định 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ ...
5 85/2015/NĐ-CP 01/10/2015 Nghị định 85/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách ...
6 84/2015/NĐ-CP 30/09/2015 Nghị định 84/2015/NĐ-CP của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư
7 141/2015/TT-BTC 04/09/2015 Thông tư số 141/2015/TT-BTC ngày 04/9/2015 về việc dừng thực hiện Thông tư số 63/2015/TT-BTC ngày 06/5/2015 của Bộ trưởng Bộ ...
8 117/2014/TT-BTC 21/08/2015 Thông tư 117/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày ...
9 28/2015/TT-BCT 20/08/2015 Thông tư số 28/2015/TT-BCT ngày 20/08/2015 của Bộ Công Thương về việc quy định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận ...
10 120/2015/TT-BTC-TCHQ 14/08/2015 Thông tư 120/2015/TT-BTC-TCHQ ngày 14/8/2015 về quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai Hải quan ...

Thư Viện Ảnh