Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Quyết định kiểm tra, đánh giá tổ chức, cơ sở đảng năm 2017

Số/Ký hiệu: 244-QĐ/ĐUK
Trích yếu nội dung: Quyết định kiểm tra, đánh giá tổ chức, cơ sở đảng năm 2017
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Chỉ thị - Nghị quyết của Đảng
Cơ quan ban hành: ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH
Người ký: Đ/c Trần Thế Dũng
Ngày ban hành: 21/11/2017
Trạng thái hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải tệp nội dung toàn văn: 244-QĐ/ĐUK