Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Kế hoạch kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017

Số/Ký hiệu: 34-KH/ĐUK
Trích yếu nội dung: Kế hoạch kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017
Loại văn bản: Khác
Lĩnh vực: Chỉ thị - Nghị quyết của Đảng
Cơ quan ban hành: ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH
Người ký: Đ/c Trần Thị Lệ Hà
Ngày ban hành: 15/11/2017
Trạng thái hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải tệp nội dung toàn văn: 34-KH/ĐUK