Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2017

Số/Ký hiệu: 1216-CV/BTCTU
Trích yếu nội dung: Kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2017
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Chỉ thị - Nghị quyết của Đảng
Cơ quan ban hành: BCH ĐẢNG BỘ TỈNH
Người ký: Đ/c Nguyễn Minh Đức
Ngày ban hành: 14/11/2017
Trạng thái hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải tệp nội dung toàn văn: 1216-CV/BTCTU