Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc Tổ chức Tết năm 2018

Số/Ký hiệu: 24-CT/TU
Trích yếu nội dung: Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc Tổ chức Tết năm 2018
Loại văn bản: Chỉ thị
Lĩnh vực: Chỉ thị - Nghị quyết của Đảng
Cơ quan ban hành: BCH ĐẢNG BỘ TỈNH
Người ký: Đ/c Lê Đình Sơn
Ngày ban hành: 05/01/2018
Trạng thái hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải tệp nội dung toàn văn: 24-CT/TU