Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

Số/Ký hiệu: 28-NQ/TW
Trích yếu nội dung: Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực: Chỉ thị - Nghị quyết của Đảng
Cơ quan ban hành: BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
Người ký: Đ/c Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 23/05/2018
Trạng thái hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải tệp nội dung toàn văn: 28-NQ/TW