Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Về việc giải thể Chi bộ

Số/Ký hiệu: 53-QĐ/ĐU
Trích yếu nội dung: Về việc giải thể Chi bộ
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Chỉ thị - Nghị quyết của Đảng
Cơ quan ban hành: ĐẢNG BỘ CỤC HẢI QUAN TỈNH HÀ TĨNH
Người ký: Đ/c Lương Trường Thọ
Ngày ban hành: 01/06/2018
Trạng thái hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải tệp nội dung toàn văn: 53-QĐ/ĐU