Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

sửa đổi, bổ sung phân công trách nhiệm của đồng chí Nguyễn Đình Long- phó bí thư Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 tại QĐ số 126/QĐ-ĐU ngày 08/12/2017

Số/Ký hiệu: 52-QĐ/ĐU
Trích yếu nội dung: sửa đổi, bổ sung phân công trách nhiệm của đồng chí Nguyễn Đình Long- phó bí thư Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 tại QĐ số 126/QĐ-ĐU ngày 08/12/2017
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Chỉ thị - Nghị quyết của Đảng
Cơ quan ban hành: ĐẢNG BỘ CỤC HẢI QUAN TỈNH HÀ TĨNH
Người ký: Đ/c Lương Trường Thọ
Ngày ban hành: 01/06/2018
Trạng thái hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải tệp nội dung toàn văn: 52-QĐ/ĐU