Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-TW và nghị quyết 21/NQ-TW Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương Đảng khóa XII

Số/Ký hiệu: 35-CTr/ĐU
Trích yếu nội dung: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-TW và nghị quyết 21/NQ-TW Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương Đảng khóa XII
Loại văn bản: Khác
Lĩnh vực: Chỉ thị - Nghị quyết của Đảng
Cơ quan ban hành: ĐẢNG BỘ CỤC HẢI QUAN TỈNH HÀ TĨNH
Người ký: Đ/c Lương Trường Thọ
Ngày ban hành: 14/05/2018
Trạng thái hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải tệp nội dung toàn văn: 35-CTr/ĐU