Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-TW và Nghị quyết số 19/NQ-TW Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương Đảng khóa XII

Số/Ký hiệu: 28-CTr/Đu
Trích yếu nội dung: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-TW và Nghị quyết số 19/NQ-TW Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương Đảng khóa XII
Loại văn bản: Khác
Lĩnh vực: Chỉ thị - Nghị quyết của Đảng
Cơ quan ban hành: ĐẢNG BỘ CỤC HẢI QUAN TỈNH HÀ TĨNH
Người ký: Đ/c Lương Trường Thọ
Ngày ban hành: 09/04/2018
Trạng thái hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải tệp nội dung toàn văn: 28-CTr/Đu