Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về ban hành Quy trình miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa đối với hàng hóa XK, NK

Số/Ký hiệu: 1919/QĐ-TCHQ
Trích yếu nội dung: Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về ban hành Quy trình miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa đối với hàng hóa XK, NK
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Thuế XNK
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải Quan
Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 28/06/2018
Trạng thái hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải tệp nội dung toàn văn: 1919/QĐ-TCHQ