Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Số/Ký hiệu: 1921/QĐ-TCHQ
Trích yếu nội dung: Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Thủ tục Hải quan
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải Quan
Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 28/06/2018
Trạng thái hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải tệp nội dung toàn văn: 1921/QĐ-TCHQ