Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong quá trình làm thủ tục hải quan

Số/Ký hiệu: 1810/QĐ-TCHQ
Trích yếu nội dung: Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong quá trình làm thủ tục hải quan
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Thủ tục Hải quan
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải Quan
Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 15/06/2018
Trạng thái hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải tệp nội dung toàn văn: 1810/QĐ-TCHQ