Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Số/Ký hiệu: 12-HD/BTCTW
Trích yếu nội dung: Hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Loại văn bản: Khác
Lĩnh vực: Chỉ thị - Nghị quyết của Đảng
Cơ quan ban hành: BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
Người ký:
Ngày ban hành: 06/07/2018
Trạng thái hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải tệp nội dung toàn văn: 12-HD/BTCTW