Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Chỉ thị của Ban thường vụ tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nhằm tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp

Số/Ký hiệu: 29-CT/TU
Trích yếu nội dung: Chỉ thị của Ban thường vụ tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nhằm tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp
Loại văn bản: Chỉ thị
Lĩnh vực: Chỉ thị - Nghị quyết của Đảng
Cơ quan ban hành: BCH ĐẢNG BỘ TỈNH
Người ký: Đ/c Lê Đình Sơn
Ngày ban hành: 02/07/2018
Trạng thái hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải tệp nội dung toàn văn: 29-CT/TU