Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Kế hoạch Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 ( khóa XII) của Đảng

Số/Ký hiệu: 71-KH/ĐU
Trích yếu nội dung: Kế hoạch Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 ( khóa XII) của Đảng
Loại văn bản: Khác
Lĩnh vực: Chỉ thị - Nghị quyết của Đảng
Cơ quan ban hành: ĐẢNG BỘ CỤC HẢI QUAN TỈNH HÀ TĨNH
Người ký: Đ/c Lương Trường Thọ
Ngày ban hành: 24/07/2018
Trạng thái hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải tệp nội dung toàn văn: 71-KH/ĐU