Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Thông báo kết luận cuộc họp BCH Đảng bộ tháng 8/2018

Số/Ký hiệu: 75-TB/ĐU
Trích yếu nội dung: Thông báo kết luận cuộc họp BCH Đảng bộ tháng 8/2018
Loại văn bản: Khác
Lĩnh vực: Chỉ thị - Nghị quyết của Đảng
Cơ quan ban hành: ĐẢNG BỘ CỤC HẢI QUAN TỈNH HÀ TĨNH
Người ký: Đ/c Trần Thị Song Hà
Ngày ban hành: 06/08/2018
Trạng thái hiệu lực:
Tải tệp nội dung toàn văn: 75-TB/ĐU