Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Về việc công bố TTHC mới ban hành lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

Số/Ký hiệu: QĐ số 1459/QĐ-BTC
Trích yếu nội dung: Về việc công bố TTHC mới ban hành lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Thủ tục Hải quan
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Thứ trưởng Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 08/09/2019
Trạng thái hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải tệp nội dung toàn văn: QĐ số 1459/QĐ-BTC