Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan TCHQ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII

Số/Ký hiệu: 567-CTr/ĐU
Trích yếu nội dung: Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan TCHQ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII
Loại văn bản: Khác
Lĩnh vực: Chỉ thị - Nghị quyết của Đảng
Cơ quan ban hành: ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH
Người ký: Đ/c Nguyễn Văn Cẩn
Ngày ban hành: 08/12/2018
Trạng thái hiệu lực:
Tải tệp nội dung toàn văn: 567-CTr/ĐU