Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Quyết định Về việc kiện toàn các đoàn công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tại địa phương , cơ sở

Số/Ký hiệu: 791-QĐ/TU
Trích yếu nội dung: Quyết định Về việc kiện toàn các đoàn công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tại địa phương , cơ sở
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Chỉ thị - Nghị quyết của Đảng
Cơ quan ban hành: BCH ĐẢNG BỘ TỈNH
Người ký: Lê Đình Sơn
Ngày ban hành: 08/11/2018
Trạng thái hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải tệp nội dung toàn văn: 791-QĐ/TU