Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban bí thư, ủy viên Ban chấp hành Trung ương

Số/Ký hiệu: 08-QĐ/TW
Trích yếu nội dung: Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban bí thư, ủy viên Ban chấp hành Trung ương
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Chỉ thị - Nghị quyết của Đảng
Cơ quan ban hành: BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
Người ký: Đ/c Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 25/10/2018
Trạng thái hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải tệp nội dung toàn văn: 08-QĐ/TW