Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân CBLĐ, quản lý các cấp

Số/Ký hiệu: 16-HD/BTCTW
Trích yếu nội dung: Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân CBLĐ, quản lý các cấp
Loại văn bản: Khác
Lĩnh vực: Chỉ thị - Nghị quyết của Đảng
Cơ quan ban hành: BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
Người ký: Đ/c Nguyễn Thanh Bình
Ngày ban hành: 24/09/2018
Trạng thái hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải tệp nội dung toàn văn: 16-HD/BTCTW