Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Kế hoạch Học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng

Số/Ký hiệu: 145-KH/TU
Trích yếu nội dung: Kế hoạch Học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng
Loại văn bản: Khác
Lĩnh vực: Chỉ thị - Nghị quyết của Đảng
Cơ quan ban hành: BCH ĐẢNG BỘ TỈNH
Người ký: Đ/c Lê Đình Sơn
Ngày ban hành: 16/11/2018
Trạng thái hiệu lực:
Tải tệp nội dung toàn văn: 145-KH/TU