Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Tổ chức lễ chào cờ đầu tháng

Số/Ký hiệu: 1444-CV/TU
Trích yếu nội dung: Tổ chức lễ chào cờ đầu tháng
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Chỉ thị - Nghị quyết của Đảng
Cơ quan ban hành: BCH ĐẢNG BỘ TỈNH
Người ký: Đ/c Nguyễn Thanh Điện
Ngày ban hành: 27/03/2019
Trạng thái hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải tệp nội dung toàn văn: 1444-CV/TU