Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là UVBTV Tỉnh ủy, UVBCH Đảng bộ tỉnh và cán bộ lãnh đạo chủ chốt các ngành, các cấp

Số/Ký hiệu: 890-QĐi/TU
Trích yếu nội dung: Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là UVBTV Tỉnh ủy, UVBCH Đảng bộ tỉnh và cán bộ lãnh đạo chủ chốt các ngành, các cấp
Loại văn bản: Khác
Lĩnh vực: Chỉ thị - Nghị quyết của Đảng
Cơ quan ban hành: BCH ĐẢNG BỘ TỈNH
Người ký: Đ/c Lê Đình Sơn
Ngày ban hành: 05/03/2019
Trạng thái hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải tệp nội dung toàn văn: 890-QĐi/TU