Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân

Số/Ký hiệu: 11-QĐi/TW
Trích yếu nội dung: Quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân
Loại văn bản: Khác
Lĩnh vực: Chỉ thị - Nghị quyết của Đảng
Cơ quan ban hành: BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
Người ký: Đ/c Trần Quốc Vượng
Ngày ban hành: 18/02/2019
Trạng thái hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải tệp nội dung toàn văn: 11-QĐi/TW