Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Kế hoạch Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2019

Số/Ký hiệu: 04-KH/ĐU
Trích yếu nội dung: Kế hoạch Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2019
Loại văn bản: Khác
Lĩnh vực: Chỉ thị - Nghị quyết của Đảng
Cơ quan ban hành: ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH
Người ký: Đ/c Hà Thị Việt Ánh
Ngày ban hành: 08/04/2019
Trạng thái hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải tệp nội dung toàn văn: 04-KH/ĐU