Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Kế hoạch triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

Số/Ký hiệu: 13-KH/ĐU
Trích yếu nội dung: Kế hoạch triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019
Loại văn bản: Khác
Lĩnh vực: Chỉ thị - Nghị quyết của Đảng
Cơ quan ban hành: ĐẢNG BỘ CỤC HẢI QUAN TỈNH HÀ TĨNH
Người ký: Đ/c Nguyễn Đình Long
Ngày ban hành: 21/02/2019
Trạng thái hiệu lực:
Tải tệp nội dung toàn văn: 13-KH/ĐU