Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Quyết định ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

Số/Ký hiệu: 23/QĐ-TTg
Trích yếu nội dung: Quyết định ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Thủ tục Hải quan
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 27/06/2019
Trạng thái hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải tệp nội dung toàn văn: 23/QĐ-TTg