Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Thông tư quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Số/Ký hiệu: 03/2019/TT-BCT
Trích yếu nội dung: Thông tư quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực: Thủ tục Hải quan
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 22/01/2019
Trạng thái hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải tệp nội dung toàn văn: 03/2019/TT-BCT