Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Nộp thuế VAT đối với xăng dầu tạm nhập

8/6/2015 3:42:19 PM

Nội dung câu hỏi:

Công ty chúng tôi tạm nhập xăng dầu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng, đã liên hệ cơ quan Hải quan để nộp số thuế VAT nhằm tránh phát sinh tiền phạt chậm nhưng chưa được chấp nhận. Đề nghị cơ quan hải quan xem xét, giải quyết.

Trả lời:

Theo quy định tại Luật thuế GTGT, Nghị định 123/2008/NĐ/CP và thông tư 06/2012/TT/BTC: Hàng tạm nhập tái xuất không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Tuy nhiên theo hướng dẫn tại công văn số: 8356/BTC-TCHQ và công văn số 4649/TCHQ-TXNK: “Hàng hóa kinh doanh tạm nhập - tái xuất bao gồm cả trường hợp gửi kho ngoại quan để tạm nhập - tái xuất phải tạm nộp các loại thuế liên quan (như hàng hóa nhập khẩu kinh doanh) vào tài khoản tiền gửi của cơ quan hải quan mở tại Kho bạc; Khi tái xuất sẽ được hoàn trả”

Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan cảng Vũng Áng để được hướng dẫn chi tiết về tài khoản tạm thu, quy định về thu, nộp và hoàn thuế.

Câu hỏi liên quan