Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Nhập khẩu máy móc thiết bị phục vụ dự án đầu tư trong Khu Kinh Tế

12/28/2016 11:32:27 AM

Nội dung câu hỏi:

Công ty TNHH Kỹ Thuật Môi Trường Fu Tek -Có dự án đầu tư số 4314011273 do Ban Quản lý KKT Hà Tĩnh cấp ngày 08/09/2015 Tên dự án đầu tư: " Nhà máy xử lý và tái chế phụ phẩm ngành luyện thép và phát điện" . Mục tiêu của dự án: Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại, tái chế phế liệu, sản xuất các hóa chất khác chưa được phân vào đâu. Địa điểm đặt tại Lô A2-1, KCN Phú Vinh, Phường Kỳ Liên, TX Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh. Hiện nay công ty chúng tôi đang chuẩn bị nhập 1 lô máy móc thiết bị ( mới 100) để phục vụ cho dự án của nhà máy có mã số hàng là 8474.20.** từ Trung Quốc. Vậy cho em hỏi lô thiết bị máy móc này có thuộc đối tượng miễn thuế Nhập khẩu từ chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp hoạt động trong khu kinh tế có điều kiện đặc biệt khó khăn hay không. Và nếu nhập lô máy móc này từ Trung quốc có phải cần cung cấp tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ và dây chuyền công nghệ hay không. Em xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Kính gửi: Công ty TNHH Kỹ Thuật Môi Trường Fu Tek;

Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh có ý kiến trao đổi với vướng mắc của công ty như sau:

Căn cứ Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư thì “Khu kinh tế” thuộc Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư. Do đó, các dự án đầu tư vào Khu kinh tế Vũng Áng được hưởng ưu đãi đầu tư. Trường hợp Công ty có dự án đầu tư tại Khu kinh tế Vũng Áng thì được hưởng ưu đãi theo quy định tại Khoản 11 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016 như sau:

11. Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, bao gồm:

a) Máy móc, thiết bị; linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với máy móc, thiết bị; nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo máy móc, thiết bị hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc, thiết bị;

b) Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án;

c) Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được.”

Trường hợp Công ty nhập khẩu máy móc thiết bị để tạo tài sản cố định phục vụ dự án tại Khu kinh tế Vũng Áng thì được miễn thuế nhập khẩu và phải thực hiện Thông báo Danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu theo hướng dẫn tại Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Trường hợp cần hướng dẫn chi tiết, phát sinh vướng mắc đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Phòng Nghiệp vụ thuộc Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh (SĐT: 0393.857317 (máy lẻ 219)/di động: 0987859101).

 

Trân trọng!

 

Câu hỏi liên quan