Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Thủ tục hải quan và chính sách thuế mặt hàng “tro bay”

4/25/2017 8:27:36 AM

Nội dung câu hỏi:

Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh AMI (gọi tắt là AMI) trân trọng kính chào Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh. Qua tìm hiểu, công ty chúng tôi được biết tại Khu kinh tế Vũng Áng hiện đang hoạt động 2 Nhà máy nhiệt điện lớn là Vũng Áng 1 và Formosa, hàng năm sản xuất ra hàng triệu tấn tro bay và họ có nhu cầu hợp tác để xử lý khối lượng tro bay này. Do đó, AMI cần tỉm hiểu và chuẩn bị các thủ tục cần thiết để xuất khẩu tro bay qua cảng chuyên dụng Sơn Dương thuộc Công ty Formosa Hà Tĩnh. Kính đề nghị Quý Cục hỗ trợ hướng dẫn cho công ty về: - Mã HS và thuế xuất khẩu của mặt hàng tro bay; - Có phải xin Giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng này không? Rất mong nhận được sự hướng dẫn của Cục Hải quan Hà Tĩnh. Trân trọng cám ơn!

Trả lời:

  Kính gửi: Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh AMI 

Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh có ý kiến trao đổi với vướng mắc của công ty như sau:  

1.    Về mã HS và thuế xuât khẩu của mặt hàng “tro bay”:

Theo quy định tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ thì mặt hàng “Xỉ và tro khác, kể cả tro tảo biển (tảo bẹ); tro và cặn từ quá trình đốt rác thải đô thi” thuộc nhóm 26.21. Trong đó, “xỉ than” có mã HS là 2621.90.00.10, thuế suất thuế xuất khẩu 5%; “loại khác” có mã HS là 2621.90.00.90, thuế suất thuế xuất khẩu 0%.

Căn cứ Điều 16 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 15/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan thì việc phân loại hàng hóa phải căn cứ vào hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin về thành phần, tính chất lý, hóa, tính năng, công dụng của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do không có đủ các thông tin cần thiết để xác định mã số cụ thể, đề nghị Công ty căn cứ hàng hóa thực tế dự định xuất khẩu để xác định mã số, thuế suất của hàng hóa theo Biểu thuế xuất khẩu hiện hành.

2. Về Giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng “tro bay”:

Căn cứ phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 36/2016/TT-BTNMT ngày 30/6/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì mặt hàng tro bay có nguồn gốc từ chất thải của nhà máy nhiệt điện thuộc Danh mục các chất thải nguy hại (CTNH) và chất thải có khả năng là CTNH.

- Trường hợp tro bay phát sinh từ quá trình sử dụng nhiên liệu hydrocacbon dạng nhũ tương: được phân định là CTNH trong mọi trường hợp (loại **);

- Trường hợp tro bay phát sinh từ các quá trình sử dụng nhiên liệu khác là loại chất thải có khả năng là CTNH (loại *). Trường hợp này cần lấy mẫu, phân tích để phân định CTNH theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07: 2009/BTNMT về ngưỡng CTNH (nếu không áp dụng ngưỡng CTNH thì phải phân định và quản lý theo quy định về quản lý CTNH). Trường hợp được phân định là CTNH thì phải quản lý theo các quy định về quản lý CTNH; trường hợp được phân định không phải là CTNH thì được quản lý theo các quy định về quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường.

Trường hợp chưa rõ, đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn.

3. Thủ tục xuất khẩu qua cảng chuyên dụng Sơn Dương

- Tại khoản 4 Điều 1 Quyết định số 137/QĐ-BGTVT ngày 17 tháng 01 năm 2012 của Bộ Giao thông vận tải phê duyệt quy hoạch chi tiết khu bến cảng biển Vũng Áng, Sơn Dương thuộc cảng biển Sơn Dương – Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh) giai đoạn đến năm 2020 đã phê duyệt khu bến cảng dùng cho liên hợp gang thép Formosa-Hà Tĩnh là bến chuyên dùng.

- Tại khoản 5 Điều 3 Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa có quy định: “Cảng chuyên dùng là cảng thủy nội địa của tổ chức, cá nhân dùng để xếp, dỡ hàng hóa, vật tư phục vụ sản xuất cho chính tổ chức, cá nhân đó hoặc phục vụ đóng mới, sửa chữa phương tiện thủy nội địa, tàu biển, phương tiện thủy nước ngoài.”

Căn cứ các quy định nêu trên, chỉ có Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh được phép làm thủ tục đối với hàng hóa, vật tự phục vụ sản xuất của chính Công ty tại bến cảng Sơn Dương.

Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh trả lời để Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh AMI được biết./.

 

 

Câu hỏi liên quan