Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Thuế xuất khẩu mặt hàng Đá xây dựng

8/16/2017 2:45:32 PM

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Cục Hải Quan Hà Tĩnh, Công ty Cổ phần Nhựa Đường Minh Đạt trân trọng kính chào Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh. Chúng tôi là công ty chuyên nhập khẩu nhựa đường và xây dựng cầu đường. Do chúng tôi có mỏ đá ở Quang Nam nên chúng tôi dự định xuất khẫu mặt hàng Đá xây dựng kích cỡ 1x2 mã HS 2517.10.90. Rất mong cơ quan Hải Quan tư vấn cho chúng tôi biết thuế xuất khẩu của mặt hàng đá xây dựng này là bao nhiêu? Rất mong nhận được sự hướng dẫn của Cục Hải quan Hà Tĩnh. Trân trọng cám ơn!

Trả lời:

Trả lời:

Kính gửi: Công ty Cổ phần Nhựa Đường Minh Đạt

Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh có ý kiến trao đổi với vướng mắc của Công ty như sau:  

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ thì việc phân loại hàng hóa căn cứ vào hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin về thành phần, tính chất lý, hóa, tính năng, công dụng của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Khi phân loại hàng hóa, Công ty cần tham khảo các quy định sau:

- Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân tích phân loại hàng hóa.

- Chú giải của Hệ thống hài hoà mô tả và mã hoá hàng hóa của Hội đồng hợp tác Hải quan Thế giới.

Đối với mặt hàng Đá xây dựng, căn cứ Biểu thuế xuất khẩu (Phụ lục 1) ban hành kèm theo Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ, Công ty có thể tham khảo các phân nhóm sau:

- Phân nhóm 25.15Đá hoa (marble), đá travertine, ecaussine và đá vôi khác để làm tượng đài hoặc đá xây dựng có trọng lượng riêng biểu kiến từ 2,5 trở lên, và thạch cao tuyết hoa, đã hoặc chưa đẽo thô hoặc mới chỉ cắt, bằng cưa hay bằng cách khác, thành các khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông).

- Phân nhóm 25.16: Đá granit, đá pocfia, bazan, đá cát kết (sa thạch) và đá khác để làm tượng đài hay đá xây dựng, đã hoặc chưa đẽo thô hay mới chỉ cắt bằng cưa hoặc cách khác, thành khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông).

- Phân nhóm 25.17- Đá cuội, sỏi, đá đã vỡ hoặc nghiền, chủ yếu để làm cốt bê tông, để rải đường bộ hay đường sắt hoặc đá ballast, đá cuội nhỏ và đá lửa tự nhiên (flint) khác, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt; đá dăm từ xỉ, từ xỉ luyện kim hoặc từ phế thải công nghiệp tương tự, có hoặc không kết hợp với các vật liệu trong phần đầu của nhóm này; đá dăm trộn nhựa đường, đá ở dạng viên, mảnh và bột, làm từ các loại đá thuộc nhóm 25.15 hoặc 25.16, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt.

Hàng hoá phân loại vào phân nhóm 2517 thuộc mục 35 Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi theo Nghị định Nghị định 122/2016/NĐ-C ngày 01/09/2016 của Chính phủ có thuế suất thuế xuất khẩu từ 15% đến 17% tuỳ theo mặt hàng định danh cụ thể. Công ty căn cứ vào mã HS của hàng hoá thực tế xuất khẩu để tra cứu thuế suất thuế xuất khẩu tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định 122/2016/NĐ-CP. 

Do Công ty không nêu rõ và cung cấp tài liệu kỹ thuật về mặt hàng Đá xây dựng nên đề nghị Công ty căn cứ vào hàng hóa thực tế xuất khẩu và tham khảo các quy định nêu trên để áp mã HS và xác định thuế suất thuế XK chính xác. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

 

Câu hỏi liên quan