Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Sửa mã sản phẩm xuất khẩu

11/7/2019 10:39:32 AM

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Quý cơ quan Hải quan! Công ty chúng tôi thực hiện gia công sản phẩm từ nước ngoài, tháng 6/2019 có đăng ký mã sản phẩm xuất khẩu, sau khi tờ khai thông quan đến nay tháng 11 tôi làm thanh khoản hợp đồng gia công thì mới phát hiện thấy mã sản phẩm xuất khẩu đăng ký trước đó nhầm thành phần so với nguyên liệu lúc nhập khẩu về. xin cơ quan tư vấn trường hợp này với, có sửa được mã sản phẩm xuất khẩu không, có cần văn bản giải trình thêm với cơ quan hải quan không và có bị xử phạt không? Xin chân thành cám ơn!

Trả lời:

Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh có ý kiến trao đổi với vướng mắc của anh/chị như sau:  
Căn cứ điểm a.3 khoản 4 công văn số 2733/TCHQ-GSQL ngày 31/03/2015 của Tổng cục Hải quan quy định:
“4. Về thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng xuất khẩu.
a) Thực hiện theo quy định tại mục 6 Chương III Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 và Chương III Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, cơ quan hải quan không yêu cầu người khai hải quan thực hiện các thủ tục sau:
…a.3) Thủ tục thông báo, tiếp nhận mã nguyên liệu, vật tư; mã sản phẩm xuất khẩu và không phải khai báo mã nguyên liệu, vật tư, mã sản phẩm xuất khẩu trên tờ khai hải quan”;
Do đó, theo quy định hiện nay cơ quan hải quan không quản lý mã nguyên liệu, vật tư, mã sản phẩm xuất khẩu của công ty mà do công ty chịu trách nhiệm quản lý phù hợp loại hình hoạt động và sổ sách kế toán đang hạch toán. Tuy nhiên, khi thay đổi mã nguyên phụ liệu đã nhập khẩu trước đây phải phù hợp với các quy định về chuẩn mực và hạch toán kế toán. Đồng thời, công ty phải lưu trữ các chứng từ, sổ sách về việc thay đổi này để khi cơ quan hải quan kiểm tra nếu có sự chênh lệch về số liệu thì công ty có cơ sở để giải trình.
Công ty tham khảo các quy định nêu trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc Công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.
Trân trọng./.

 

Câu hỏi liên quan