Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Thông báo

Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh: Sáp nhập Chi cục Hải quan Hồng Lĩnh vào Chi cục Hải quan cửa khẩu ...

    Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh: Sáp nhập Chi cục Hải quan Hồng Lĩnh vào Chi cục Hải quan cửa khẩu  ...

Thực hiện Quyết định 1854/QĐ-BTC ngày 19/9/2019 của Bộ Tài chính về việc sáp nhập Chi cục Hải quan Hồng Lĩnh vào Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Xuân ...

604 view Xem chi tiết

Thông báo đấu giá tài sản thanh lý

    Thông báo đấu giá tài sản thanh lý

1777 view Xem chi tiết

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

    Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

1362 view Xem chi tiết

Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng giai đoạn 2017 - 2018 của Cục Hải quan tỉnh Hà ...

    Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng giai đoạn 2017 - 2018 của Cục Hải quan tỉnh Hà  ...

Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng năm 2018 của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh

4169 view Xem chi tiết

Ngày 19/7: Giao lưu trực tuyến về Cơ chế một cửa quốc gia

    Ngày 19/7: Giao lưu trực tuyến về Cơ chế một cửa quốc gia

(HQ Online)- Từ 9 giờ đến 11giờ ngày 19/7, Báo Hải quan tổ chức buổi Giao lưu trực tuyến với bạn đọc về chủ đề “Cơ chế một cửa quốc gia - kỳ ...

2008 view Xem chi tiết

Thông báo Đấu giá tài sản thanh lý (lần 5)

    Thông báo Đấu giá tài sản thanh lý (lần 5)

Tổ chức đấu giá tài sản Xe ô tô Ford Transit

1035 view Xem chi tiết

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

    THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

1190 view Xem chi tiết

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu

    Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu

2727 view Xem chi tiết

Hải quan chính thức vận hành số điện thoại tư vấn 1900 96 96 47

    Hải quan chính thức vận hành số điện thoại tư vấn 1900 96 96 47

Sau thời gian thử nghiệm, từ ngày 10/8/2018, Tổng cục Hải quan chính thức triển khai hệ thống Tổng đài hỗ trợ vướng mắc cho cá nhân, tổ chức, doanh ...

1888 view Xem chi tiết

Thông báo: Đăng ký nhu cầu tham gia kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2018

    Thông báo: Đăng ký nhu cầu tham gia kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan  ...

Thực hiện Thông tư số 12/2015/TT – BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; ...

3369 view Xem chi tiết
1 2 3 4 5