Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Giới thiệu văn bản mới

Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

    Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

Ngày 27/6/2019 vừa qua Thủ tướng Chính Phủ đã ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập theo Quyết định số ...

354 view Xem chi tiết

Triển khai chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu

    Triển khai chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu

ừ ngày 15/9/2019, Tổng cục Hải quan sẽ thí điểm triển khai chương trình nộp thuế điện tử cho doanh nghiệp nhờ cơ quan Hải quan ủy quyền trích nợ tài ...

989 view Xem chi tiết

Một số điểm mới của Quyết định 23/2019/QĐ-TTg ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm ...

    Một số điểm mới của Quyết định 23/2019/QĐ-TTg ban hành Danh mục hàng hóa nhập  ...

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 về Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu ...

613 view Xem chi tiết

Hướng dẫn mới về chính sách thuế xuất khẩu đối với mặt hàng xi măng xuất khẩu

    Hướng dẫn mới về chính sách thuế xuất khẩu đối với mặt hàng xi măng xuất  ...

344 view Xem chi tiết

Đề cương tuyên truyền130 năm ngày sinh cụ Nguyễn Văn Tố

    Đề cương tuyên truyền130 năm ngày sinh cụ Nguyễn Văn Tố

Thực hiện nội dung Công văn số 17-CV/BTG, ngày 31/5/2019 của Ban Tuyên giáo - Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Ban Biên tập website xin đăng tải ...

287 view Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10