Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Việt Nam

Xử lý kịp thời tập thể, cá nhân bao che cho buôn lậu

    Xử lý kịp thời tập thể, cá nhân bao che cho buôn lậu

Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác nắm ...

1144 view Xem chi tiết

C/O hết hiệu lực không được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt

    C/O hết hiệu lực không được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt

Tổng cục Hải quan đã có công văn trả lời về vướng mắc của Cục Hải quan TP.HCM trong việc áp dụng thuế suất ATIGA tại thời điểm đăng ký tờ khai ...

1288 view Xem chi tiết

Hiệp hội xăng dầu đề nghị hợp tác với Hải quan

    Hiệp hội xăng dầu đề nghị hợp tác với Hải quan

Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam vừa đề nghị Tổng cục Hải quan ký kết thỏa thuận hợp tác giữa 2 đơn vị. Thay mặt Hiệp hội, Phó Chủ tịch Trịnh Quang ...

1127 view Xem chi tiết

Áp dụng quản lý rủi ro và quản lý tuân thủ xuyên suốt quá trình kiểm tra hải quan

    Áp dụng quản lý rủi ro và quản lý tuân thủ xuyên suốt quá trình kiểm tra hải  ...

Công ước Kyoto sửa đổi năm 1999 đã khuyến nghị hải quan các nước áp dụng mãnh mẽ các nguyên tắc quản lý rủi ro trong quá trình kiểm tra hải quan đối ...

1072 view Xem chi tiết

Tăng cường thừa nhận lẫn nhau trong kiểm tra chuyên ngành

    Tăng cường thừa nhận lẫn nhau trong kiểm tra chuyên ngành

Để đảm bảo mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động XNK hàng hóa tại cửa khẩu của DN theo hướng thủ tục đơn giản, nhanh chóng, thuận ...

1128 view Xem chi tiết
11 12 13 14 15 16