Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Cải cách - Hiện đại hóa

Xử lý nhiều vướng mắc về thuế khi sửa đổi Thông tư 38/2015/TT-BTC

    Xử lý nhiều vướng mắc về thuế khi sửa đổi Thông tư 38/2015/TT-BTC

(HQ Online)- Đây là những vấn đề chưa được quy định trong Thông tư 38/2015/TT-BTC, hoặc phát sinh vướng mắc đã được Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan ...

2424 view Xem chi tiết

Hải quan Hà Tĩnh đứng thứ 2 về chỉ số Cải cách hành chính năm 2016 của các đơn vị Trung ương ...

    Hải quan Hà Tĩnh đứng thứ 2 về chỉ số Cải cách hành chính năm 2016 của các đơn vị Trung ương  ...

Kết quả trên được công bố tại quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 17/01/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Theo đó, đứng đầu trong khối các cơ quan trung ương ...

3622 view Xem chi tiết

Dịch vụ công trực tuyến ngành Hải quan: Những lợi ích vượt trội

    Dịch vụ công trực tuyến ngành Hải quan: Những lợi ích vượt trội

Ngày 14/10/2015 Chính phủ ban hành Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử với mục tiêu đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, ...

5556 view Xem chi tiết

Triển khai kế hoạch cải cách hiện đại hóa hải quan theo từng địa bàn

    Triển khai kế hoạch cải cách hiện đại hóa hải quan theo từng địa bàn

(HQ Online)-Nhằm tạo sự thống nhất cao về ý thức và hành động trong toàn Ngành để triển khai có hiệu quả các hoạt động cải cách, phát triển và hiện ...

2685 view Xem chi tiết

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục giảm thời gian thông quan hàng hóa, thời gian nộp thuế

    Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục giảm thời gian thông quan hàng hóa, thời gian nộp thuế

(Customs.gov.vn) Đó là một trong những nội dung trong Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 được ban hành ...

1563 view Xem chi tiết

Sử dụng dịch vụ công trực tuyến của ngành Hải quan thế nào?

    Sử dụng dịch vụ công trực tuyến của ngành Hải quan thế nào?

(HQ Online)- Từ ngày 1/3/2017, 41 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan sẽ được tiếp nhận và trả kết quả qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến ...

1754 view Xem chi tiết

KẾT QUẢ XẾP HẠNG ICT INDEX NGÀNH TÀI CHÍNH NĂM 2016

    KẾT QUẢ XẾP HẠNG ICT INDEX NGÀNH TÀI CHÍNH NĂM 2016

Tạp chí Tài chính điện tử (eFinance) - Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) vừa công bố kết quả xếp hạng ICT Index ngành Tài chính năm 2016. ...

3107 view Xem chi tiết

Kể từ ngày 15/11/2016, Áp dụng C/O điện tử theo Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN.

    Kể từ ngày 15/11/2016, Áp dụng C/O điện tử theo Hiệp định thương mại hàng hóa  ...

Ngày 3/10/2016, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 22/2016/TT-BCT về việc thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại hàng hóa ...

5058 view Xem chi tiết

Thủ tục hải quan đã đơn giản hay chưa?

    Thủ tục hải quan đã đơn giản hay chưa?

(HQ Online)- Gần đây có thông tin cho rằng, thời gian thông quan hàng hóa chưa có sự cải thiện(!?) Theo Tổng cục Hải quan, đánh giá này là không chính xác, ...

1068 view Xem chi tiết

Cải cách thủ tục hành chính Hải quan: Gắn kết, hội tụ để thúc đẩy cải cách toàn diện

    Cải cách thủ tục hành chính Hải quan: Gắn kết, hội tụ để thúc đẩy cải cách  ...

(HQ Online)- Nhìn từ các mục tiêu cải cách mà ngành Hải quan đã đặt ra trong những năm qua, điểm cốt lõi là giảm thời gian thông quan hàng hóa. Trong thời ...

4182 view Xem chi tiết
1 2 3 4 5