Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Cải cách - Hiện đại hóa

JICA tiếp tục hỗ trợ hệ thống VNACCS cho Việt Nam

    JICA tiếp tục hỗ trợ hệ thống VNACCS cho Việt Nam

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) cho biết, bắt đầu từ tháng 8-2015, JICA sẽ tiếp tục tài trợ Dự án Hợp tác Kỹ thuật “Tăng cường tính hiệu ...

1192 view Xem chi tiết

Dự kiến giảm 24 chi cục kiểm tra sau thông quan

    Dự kiến giảm 24 chi cục kiểm tra sau thông quan

Để thực hiện các quy định mới của Luật Hải quan 2014, và căn cứ vào tình hình thực tế, Tổng cục Hải quan dự kiến giảm số chi cục kiểm tra sau ...

1299 view Xem chi tiết
1 2 3 4 5