Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Thông báo

Tổng cục Hải quan công bố đường dây nóng 19009299

    Tổng cục Hải quan công bố đường dây nóng 19009299

Ngày 10/11/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 3899/QĐ-TCHQ về Quy chế quản lý, sử dụng đường dây nóng và tiếp nhận, xử lý tin báo qua đường ...

3914 view Xem chi tiết

Thư chúc mừng năm mới 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

    Thư chúc mừng năm mới 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

8217 view Xem chi tiết

Hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin một cửa quốc gia (Cập nhật ngày 29/12/2015)

    Hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin một cửa quốc gia (Cập nhật ngày 29/12/2015)

19064 view Xem chi tiết

Lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định thủ ...

    Lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định thủ  ...

Nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Tổng cục Hải quan được giao chủ trì soạn thảo Quyết định của Thủ tướng ...

20899 view Xem chi tiết

Thông báo mời chào hàng:Gói thầu số 14: Cung cấp, lắp đặt thiết bị văn phòng, nhà bếp, bàn tủ, ...

    Thông báo mời chào hàng:Gói thầu số 14: Cung cấp, lắp đặt thiết bị văn phòng, nhà bếp, bàn tủ,  ...

3835 view Xem chi tiết

Thông báo về việc triển khai dịch vụ tra cứu thông tin tờ khai hải quan

    Thông báo về việc triển khai dịch vụ tra cứu thông tin tờ khai hải quan

(Customs.gov.vn) Để tiếp tục hỗ trợ quý doanh nghiệp tốt hơn khi thực hiện thủ tục hải quan, Tổng cục Hải quan đã triển khai chức năng cho ...

21883 view Xem chi tiết

Không xử lý hoàn thuế trong tháng 1/2016

    Không xử lý hoàn thuế trong tháng 1/2016

Tổng cục Hải quan vừa có chỉ đạo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố không xử lý hoàn thuế trong tháng 01/2016 (trong thời gian chỉnh lý quyết toán ...

22694 view Xem chi tiết

Thông báo: Danh sách các cảng biển quốc tế đề nghị Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng thương mại hỗ ...

    Thông báo: Danh sách các cảng biển quốc tế đề nghị Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng  ...

19221 view Xem chi tiết

Thông báo địa điểm tổ chức thi và danh mục tài liệu phục vụ kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp ...

    Thông báo địa điểm tổ chức thi và danh mục tài liệu phục vụ kỳ thi cấp chứng  ...

Thực hiện Thông tư số 12/2015/TT – BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; ...

7266 view Xem chi tiết

Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu số 14: Cung cấp, lắp đặt thiết bị văn phòng, nhà bếp, bàn tủ, ...

    Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu số 14: Cung cấp, lắp đặt thiết bị văn phòng,  ...

3822 view Xem chi tiết
1 2 3 4 5