Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Giới thiệu văn bản mới

Nghị định số 124/2016/NĐ-CP: Giảm 50% thuế suất với lúa gạo nhập khẩu từ Lào

    Nghị định số 124/2016/NĐ-CP: Giảm 50% thuế suất với lúa gạo nhập khẩu từ Lào

Ngày 01/09/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 124/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định thương mại song ...

3318 view Xem chi tiết

QĐ 33/2016/QĐ-TTg: Quy định về việc Cung cấp thông tin tờ khai hải quan điện tử

    QĐ 33/2016/QĐ-TTg: Quy định về việc Cung cấp thông tin tờ khai hải quan điện tử

Quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 19/08/2016 kèm theo Quyết định số 33/2016/QĐ-TTg. ...

1988 view Xem chi tiết

Nên sớm triển khai E-Manifest tại Chi cục HQCK Cảng Xuân Hải và Chi cục HQCK Cảng Vũng Áng

    Nên sớm triển khai E-Manifest tại Chi cục HQCK Cảng Xuân Hải và Chi cục HQCK Cảng Vũng Áng

Hệ thống E-Manifest là Hệ thống "Tiếp nhận bản khai hàng hóa, các chứng từ khác có liên quan và thông quan điện tử đối với tàu biển nhập cảnh, xuất ...

1856 view Xem chi tiết

Từ tháng 9-2016: Cách tính thuế XK, thuế NK có nhiều thay đổi

    Từ tháng 9-2016: Cách tính thuế XK, thuế NK có nhiều thay đổi

(HQ Online)- Triển khai quy định của Luật Thuế XK, Thuế NK số 107/2016/QH13, ngày 1-9-2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế XK, ...

1513 view Xem chi tiết

Điểm mới của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với các Doanh nghiệp kinh doanh trong ...

    Điểm mới của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu  đối với các Doanh nghiệp kinh doanh trong  ...

Từ ngày 01 tháng 09 năm 2016 trở đi Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016 chính thức có hiệu lực thi hành. So với ...

2487 view Xem chi tiết

Nghị định số 120/2016/NĐ-CP: Nguyên tắc quản lý, sử dụng phí

    Nghị định số 120/2016/NĐ-CP: Nguyên tắc quản lý, sử dụng phí

Ngày 23/08/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 120/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí. Theo ...

2181 view Xem chi tiết

Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo không được coi là Khu phi thuế quan

    Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo không được coi là Khu phi thuế quan

Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 được Quốc hội thông qua và bắt đầu có hiệu lực vào ngày 01/9/2016. Theo quy định tại Khoản 1, ...

4099 view Xem chi tiết

Nhiều mặt hàng nhập từ Lào được hưởng ưu đãi thuế

    Nhiều mặt hàng nhập từ Lào được hưởng ưu đãi thuế

Chính phủ vừa ban hành nghị định cụ thể hóa Hiệp định thương mại song phương giữa Việt Nam và Lào đã được hai nước ký hồi tháng 3/2015...

1344 view Xem chi tiết

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9

    Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9

Từ 1/9, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập nhẩu bổ sung thêm đối tượng chịu thuế. Quy định mới về việc thu, quản lý và sử dụng phí đường bộ, ...

1879 view Xem chi tiết

Quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử.

    Quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 33/2016/QĐ-TTg ngày 19/8/2016 ban hành quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử. ...

2103 view Xem chi tiết
11 12 13 14 15 16 17 18