Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Giới thiệu văn bản mới

Hướng dẫn mới về chính sách thuế xuất khẩu đối với mặt hàng xi măng xuất khẩu

    Hướng dẫn mới về chính sách thuế xuất khẩu đối với mặt hàng xi măng xuất  ...

691 view Xem chi tiết

Đề cương tuyên truyền130 năm ngày sinh cụ Nguyễn Văn Tố

    Đề cương tuyên truyền130 năm ngày sinh cụ Nguyễn Văn Tố

Thực hiện nội dung Công văn số 17-CV/BTG, ngày 31/5/2019 của Ban Tuyên giáo - Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Ban Biên tập website xin đăng tải ...

583 view Xem chi tiết

Những điểm mới của Quy trình Kiểm tra sau thông quan ban hành kèm theo Quyết định 575/QĐ-TCHQ ngày ...

    Những điểm mới của Quy trình Kiểm tra sau thông quan  ban hành kèm theo Quyết định  ...

Những điểm mới của Quy trình Kiểm tra sau thông quan ban hành kèm theo Quyết định 575/QĐ-TCHQ ngày 21/3/2019 của Tổng cục Hải quan

3685 view Xem chi tiết

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 115 năm ngày sinh Đồng chí Trần Phú - Tổng bí thư đầu tiên của ...

    Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 115 năm ngày sinh Đồng chí Trần Phú - Tổng bí  ...

Thực hiện Kế hoạch số 163 - KH/TU, ngày 27/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn Đề cương Tuyên truyền Kỷ niệm 115 năm ...

1111 view Xem chi tiết

Các trường hợp được miễn chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định CPTPP

    Các trường hợp được miễn chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định CPTPP

Các trường hợp được miễn chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định CPTPP

1996 view Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10