Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Giới thiệu văn bản mới

Chính sách tài chính mới có hiệu lực trong tháng 9/2015

    Chính sách tài chính mới có hiệu lực trong tháng 9/2015

Từ 1/9, khám chữa bệnh ngày nghỉ, lễ được hưởng BHYT; hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế; áp dụng quy định mới về phát hành TPCP ...

1316 view Xem chi tiết

Thủ tướng chỉ thị tăng cường CCTTHC trong lĩnh vực hải quan

    Thủ tướng chỉ thị tăng cường CCTTHC trong lĩnh vực hải quan

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 18/CT-TTg về tiếp tục tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) trong lĩnh vực hải quan. Thực ...

1059 view Xem chi tiết

Giới thiệu các Luật mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8

    Giới thiệu các Luật mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII diễn ra từ ngày 20/10 đến 28/11/2014 đã thông qua các Luật: Luật căn cước công dân, Luật công an nhân dân; Luật hộ ...

1021 view Xem chi tiết

Hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước

    Hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước

Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước là bảng phân loại các khoản thu, chi ngân sách nhà nước theo hệ thống tổ chức nhà nước, ngành kinh tế và các ...

1936 view Xem chi tiết

Tổng cục Hải quan ban hành quy trình thủ tục hải quan mới

    Tổng cục Hải quan ban hành quy trình thủ tục hải quan mới

Ngày 10/7/2015, Tổng cục Hải quan có Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ban hành Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

2025 view Xem chi tiết
11 12 13 14 15 16 17 18