Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Giới thiệu văn bản mới

Tài liệu chuyên đề 2019: xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống ...

    Tài liệu chuyên đề 2019: xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống  ...

Thực hiện Kế hoạch số 13-KH/ĐU, ngày 21/02/2019 của Đảng bộ Cục Hải quan Hà Tĩnh về thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách ...

1983 view Xem chi tiết

Một số quy định mới về doanh nghiệp ưu tiên

    Một số quy định mới về doanh nghiệp ưu tiên

Một số quy định mới về doanh nghiệp ưu tiên

1763 view Xem chi tiết

Luật An ninh mạng chính thức có hiệu lực

    Luật An ninh mạng chính thức có hiệu lực

Với 7 chương, 43 điều, Luật An ninh mạng quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng, bên ...

1526 view Xem chi tiết

Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị ...

    Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị  ...

Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của ...

2128 view Xem chi tiết

Một số điểm mới trong công tác Kiểm tra sau thông quan theo Thông tư 39/2018/TT-BTC

    Một số điểm mới trong công tác Kiểm tra sau thông quan theo Thông tư 39/2018/TT-BTC

Công tác kiểm tra sau thông quan là một trong sáu nhóm nội dung ( thủ tục đối với hàng hóa quá cảnh, trung chuyển; thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát ...

4191 view Xem chi tiết

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 115 năm ngày sinh Đồng chí Trần Phú - Tổng bí thư đầu tiên của ...

    Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 115 năm ngày sinh Đồng chí Trần Phú - Tổng bí  ...

Thực hiện Kế hoạch số 163 - KH/TU, ngày 27/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn Đề cương Tuyên truyền Kỷ niệm 115 năm ...

1292 view Xem chi tiết

Các trường hợp được miễn chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định CPTPP

    Các trường hợp được miễn chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định CPTPP

Các trường hợp được miễn chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định CPTPP

2036 view Xem chi tiết

Giới thiệu Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14

    Giới thiệu Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14

Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 đã chính thức được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018, bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019.

1616 view Xem chi tiết

Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh triển khai, tuyên truyền Luật Quản lý nợ công

    Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh triển khai, tuyên truyền Luật Quản lý nợ công

Luật quản lý nợ công số 20/2017/QH14 là một trong những văn bản Luật quan trọng, việc đưa Luật Quản lý nợ công và các văn bản hướng dẫn vào cuộc ...

1512 view Xem chi tiết

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2018

    Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2018

Công an huyện có thể được xem xét trang bị trực thăng vũ trang; tăng lương cơ sở thêm 90.000 đồng/tháng... là những chính sách mới bắt đầu có hiệu ...

1571 view Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10