Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Giới thiệu văn bản mới

Hướng dẫn mới về chính sách thuế xuất khẩu đối với mặt hàng xi măng xuất khẩu

    Hướng dẫn mới về chính sách thuế xuất khẩu đối với mặt hàng xi măng xuất khẩu

1038 view Xem chi tiết

Đề cương tuyên truyền130 năm ngày sinh cụ Nguyễn Văn Tố

    Đề cương tuyên truyền130 năm ngày sinh cụ Nguyễn Văn Tố

Thực hiện nội dung Công văn số 17-CV/BTG, ngày 31/5/2019 của Ban Tuyên giáo - Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Ban Biên tập website xin đăng tải ...

982 view Xem chi tiết

Những điểm mới của Quy trình Kiểm tra sau thông quan ban hành kèm theo Quyết định 575/QĐ-TCHQ ngày ...

    Những điểm mới của Quy trình Kiểm tra sau thông quan  ban hành kèm theo Quyết định 575/QĐ-TCHQ ngày  ...

Những điểm mới của Quy trình Kiểm tra sau thông quan ban hành kèm theo Quyết định 575/QĐ-TCHQ ngày 21/3/2019 của Tổng cục Hải quan

5159 view Xem chi tiết

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 115 năm ngày sinh Đồng chí Trần Phú - Tổng bí thư đầu tiên của ...

    Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 115 năm ngày sinh Đồng chí Trần Phú - Tổng bí thư đầu tiên của  ...

Thực hiện Kế hoạch số 163 - KH/TU, ngày 27/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn Đề cương Tuyên truyền Kỷ niệm 115 năm ...

1783 view Xem chi tiết

Các trường hợp được miễn chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định CPTPP

    Các trường hợp được miễn chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định CPTPP

Các trường hợp được miễn chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định CPTPP

2180 view Xem chi tiết

Hướng dẫn khai hải quan và báo cáo quyết toán đối với vật tư tiêu hao

    Hướng dẫn khai hải quan và báo cáo quyết toán đối với vật tư tiêu hao

956 view Xem chi tiết

Quy định mới về các biện pháp xử lý đối với người tố cáo là cán bộ, công chức, viên ...

    Quy định mới về các biện pháp xử lý đối với người tố cáo là cán bộ, công  ...

693 view Xem chi tiết

Tài liệu chuyên đề 2019: xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống ...

    Tài liệu chuyên đề 2019: xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ,  ...

Thực hiện Kế hoạch số 13-KH/ĐU, ngày 21/02/2019 của Đảng bộ Cục Hải quan Hà Tĩnh về thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách ...

2417 view Xem chi tiết

Một số quy định mới về doanh nghiệp ưu tiên

    Một số quy định mới về doanh nghiệp ưu tiên

Một số quy định mới về doanh nghiệp ưu tiên

1965 view Xem chi tiết

Luật An ninh mạng chính thức có hiệu lực

    Luật An ninh mạng chính thức có hiệu lực

Với 7 chương, 43 điều, Luật An ninh mạng quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng, bên ...

1725 view Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10