Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Giới thiệu văn bản mới

Giới thiệu Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14

    Giới thiệu Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14

Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 đã chính thức được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018, bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019.

1831 view Xem chi tiết

Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh triển khai, tuyên truyền Luật Quản lý nợ công

    Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh triển khai, tuyên truyền Luật Quản lý nợ công

Luật quản lý nợ công số 20/2017/QH14 là một trong những văn bản Luật quan trọng, việc đưa Luật Quản lý nợ công và các văn bản hướng dẫn vào cuộc ...

1652 view Xem chi tiết

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2018

    Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2018

Công an huyện có thể được xem xét trang bị trực thăng vũ trang; tăng lương cơ sở thêm 90.000 đồng/tháng... là những chính sách mới bắt đầu có hiệu ...

1740 view Xem chi tiết

Thông tư 39/2018/TT-BTC: Sửa đổi nhiều quy định về thuế, hồ sơ hải quan

    Thông tư 39/2018/TT-BTC: Sửa đổi nhiều quy định về thuế, hồ sơ hải quan

Ngày 20/4/2018 vừa qua Bộ Tài chính ban hành Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát ...

5106 view Xem chi tiết

5 chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2018

    5 chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2018

Công trình sai phép, không phép phải dừng thi công để xin cấp giấy phép xây dựng; hỗ trợ tối đa đến 90% chi phí khi mua bảo hiểm nông nghiệp, công khai ...

1237 view Xem chi tiết

Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị ...

    Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một  ...

Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của ...

2399 view Xem chi tiết

Một số điểm mới trong công tác Kiểm tra sau thông quan theo Thông tư 39/2018/TT-BTC

    Một số điểm mới trong công tác Kiểm tra sau thông quan theo Thông tư 39/2018/TT-BTC

Công tác kiểm tra sau thông quan là một trong sáu nhóm nội dung ( thủ tục đối với hàng hóa quá cảnh, trung chuyển; thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát ...

4565 view Xem chi tiết

Thông tin chính xác về Luật An ninh mạng

    Thông tin chính xác về Luật An ninh mạng

Ngày 12/6/2018, kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật An ninh mạng với tỉ lệ 86,86% đại biểu tán thành. Để giúp cán bộ, đảng viên và ...

1724 view Xem chi tiết

Thông tư 50/2018/TT-BTC: Mẫu chứng từ khai báo khi xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu đường bộ

    Thông tư 50/2018/TT-BTC: Mẫu chứng từ khai báo khi xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu đường  ...

Các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất, nhập cảnh, quá cảnh với phương tiện qua cửa khẩu đường không, đường biển, đường ...

1882 view Xem chi tiết

Một số nội dung quan trọng của Nghị định 69/2018/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Quản lý Ngoại ...

    Một số nội dung quan trọng của Nghị định 69/2018/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật  ...

2694 view Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10