Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Giới thiệu văn bản mới

Một số nội dung quan trọng của Nghị định 69/2018/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Quản lý Ngoại ...

    Một số nội dung quan trọng của Nghị định 69/2018/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Quản lý Ngoại  ...

2322 view Xem chi tiết

Nghị định 59/2018/NĐ-CP: Những thay đổi về thủ tục hàng tạm nhập tái xuất

    Nghị định 59/2018/NĐ-CP: Những thay đổi về thủ tục hàng tạm nhập tái xuất

Tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP, một số vấn đề về thủ tục hải quan đối với hàng hóa NK phải tái xuất; thủ ...

1352 view Xem chi tiết

MỘT SỐ LƯU Ý KHI NGHỊ ĐỊNH 59/2018/NĐ-CP NGÀY 20/4/2018 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ ĐỊNH ...

    MỘT SỐ LƯU Ý KHI NGHỊ ĐỊNH 59/2018/NĐ-CP NGÀY 20/4/2018 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ ĐỊNH  ...

Ngày 20/4/2018, Chính phủ đã ban hàng nghị định 59/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của ...

2929 view Xem chi tiết

Thông tư mới quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền

    Thông tư mới quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền

Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 44/2018/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 09/2016/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định ...

1268 view Xem chi tiết

Hàng loạt chính sách quan trọng có hiệu lực trong tháng 4

    Hàng loạt chính sách quan trọng có hiệu lực trong tháng 4

Dân trí Doanh nghiệp bắt buộc phải mua bảo hiểm chung cư; Quy đinh mức chênh lệnh điểm trúng tuyển đại học giữa các nhóm đối tượng; Điều kiện xét ...

1178 view Xem chi tiết

Bộ công thương ban hành quyết định bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập ...

    Bộ công thương ban hành quyết định bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong lĩnh  ...

Ngày 27/4/2018 vừa qua Bộ trưởng Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 1408/QĐ-BCT phê duyệt phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính ...

1153 view Xem chi tiết

Chính phủ quyết định thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu để xuất ...

    Chính phủ quyết định thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch  ...

859 view Xem chi tiết

Tổng cục Hải quan trả lời vướng mắc về cách tính chi phí vận tải vào trị giá hải quan

    Tổng cục Hải quan trả lời vướng mắc về cách tính chi phí vận tải vào trị  ...

Trước những cách hiểu khác nhau của cộng đồng DN và cơ quan Hải quan về có hay không cộng khoản chi phí vận tải và các chi phí có liên quan đến việc ...

3632 view Xem chi tiết

Quy định mới hướng dẫn về xuất xứ hàng hoá

    Quy định mới hướng dẫn về xuất xứ hàng hoá

Ngày 03/4/2018 vừa qua Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 05/2018/TT-BCT quy định về xuất xứ hàng hóa và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Theo đó, ...

2042 view Xem chi tiết

Quy định mới hướng dẫn thực hiện Nghị định số số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02 /2018 của Chính phủ ...

    Quy định mới hướng dẫn thực hiện Nghị định số số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02 /2018  ...

Ngày 9/3/2018 vừa qua Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1267/TCHQ-GSQL hướng dẫn các Cục Hải quan địa phương thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày ...

2184 view Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10