Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Giới thiệu văn bản mới

Thông tin chính xác về Luật An ninh mạng

    Thông tin chính xác về Luật An ninh mạng

Ngày 12/6/2018, kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật An ninh mạng với tỉ lệ 86,86% đại biểu tán thành. Để giúp cán bộ, đảng viên và ...

1596 view Xem chi tiết

Thông tư 50/2018/TT-BTC: Mẫu chứng từ khai báo khi xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu đường bộ

    Thông tư 50/2018/TT-BTC: Mẫu chứng từ khai báo khi xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu đường bộ

Các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất, nhập cảnh, quá cảnh với phương tiện qua cửa khẩu đường không, đường biển, đường ...

1661 view Xem chi tiết

Một số nội dung quan trọng của Nghị định 69/2018/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Quản lý Ngoại ...

    Một số nội dung quan trọng của Nghị định 69/2018/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Quản lý Ngoại  ...

2416 view Xem chi tiết

Nghị định 59/2018/NĐ-CP: Những thay đổi về thủ tục hàng tạm nhập tái xuất

    Nghị định 59/2018/NĐ-CP: Những thay đổi về thủ tục hàng tạm nhập tái xuất

Tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP, một số vấn đề về thủ tục hải quan đối với hàng hóa NK phải tái xuất; thủ ...

1397 view Xem chi tiết

MỘT SỐ LƯU Ý KHI NGHỊ ĐỊNH 59/2018/NĐ-CP NGÀY 20/4/2018 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ ĐỊNH ...

    MỘT SỐ LƯU Ý KHI NGHỊ ĐỊNH 59/2018/NĐ-CP NGÀY 20/4/2018 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ ĐỊNH  ...

Ngày 20/4/2018, Chính phủ đã ban hàng nghị định 59/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của ...

2967 view Xem chi tiết

Thông tư 39/2018/TT-BTC: Sửa đổi nhiều quy định về thuế, hồ sơ hải quan

    Thông tư 39/2018/TT-BTC: Sửa đổi nhiều quy định về thuế, hồ sơ hải quan

Ngày 20/4/2018 vừa qua Bộ Tài chính ban hành Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát ...

4657 view Xem chi tiết

5 chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2018

    5 chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2018

Công trình sai phép, không phép phải dừng thi công để xin cấp giấy phép xây dựng; hỗ trợ tối đa đến 90% chi phí khi mua bảo hiểm nông nghiệp, công khai ...

1073 view Xem chi tiết

Bộ công thương ban hành quyết định bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập ...

    Bộ công thương ban hành quyết định bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong lĩnh  ...

Ngày 27/4/2018 vừa qua Bộ trưởng Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 1408/QĐ-BCT phê duyệt phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính ...

1200 view Xem chi tiết

Chính phủ quyết định thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu để xuất ...

    Chính phủ quyết định thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch  ...

890 view Xem chi tiết

Tổng cục Hải quan trả lời vướng mắc về cách tính chi phí vận tải vào trị giá hải quan

    Tổng cục Hải quan trả lời vướng mắc về cách tính chi phí vận tải vào trị  ...

Trước những cách hiểu khác nhau của cộng đồng DN và cơ quan Hải quan về có hay không cộng khoản chi phí vận tải và các chi phí có liên quan đến việc ...

3693 view Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10