Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Giới thiệu văn bản mới

Thông tư mới quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền

    Thông tư mới quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền

Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 44/2018/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 09/2016/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định ...

1340 view Xem chi tiết

Hàng loạt chính sách quan trọng có hiệu lực trong tháng 4

    Hàng loạt chính sách quan trọng có hiệu lực trong tháng 4

Dân trí Doanh nghiệp bắt buộc phải mua bảo hiểm chung cư; Quy đinh mức chênh lệnh điểm trúng tuyển đại học giữa các nhóm đối tượng; Điều kiện xét ...

1215 view Xem chi tiết

Hướng dẫn mới quy định chi tiết luật quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa

    Hướng dẫn mới quy định chi tiết luật quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 31/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 về hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa. Nghị định có hiệu lực ...

1476 view Xem chi tiết

Hàng loạt chính sách quan trọng có hiệu lực trong tháng 3

    Hàng loạt chính sách quan trọng có hiệu lực trong tháng 3

(Dân trí) Siết chặt nhập khẩu ô tô cũ; Quy định hạn mức rút ngoại tệ tại nước ngoài; Nhà mạng chỉ được khuyến mại 20% cước di động; Để lại ...

2451 view Xem chi tiết

Chính phủ ban hành quy định mới về cách tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy

    Chính phủ ban hành quy định mới về cách tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy

Ngày 02/02/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 19/2018/NĐ-CP quy định về việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại một số điều của ...

2985 view Xem chi tiết

Quy định mới hướng dẫn về xuất xứ hàng hoá

    Quy định mới hướng dẫn về xuất xứ hàng hoá

Ngày 03/4/2018 vừa qua Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 05/2018/TT-BCT quy định về xuất xứ hàng hóa và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Theo đó, ...

2110 view Xem chi tiết

Quy định mới hướng dẫn thực hiện Nghị định số số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02 /2018 của Chính phủ ...

    Quy định mới hướng dẫn thực hiện Nghị định số số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02 /2018  ...

Ngày 9/3/2018 vừa qua Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1267/TCHQ-GSQL hướng dẫn các Cục Hải quan địa phương thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày ...

2296 view Xem chi tiết

9 trường hợp thực phẩm nhập khẩu được miễn kiểm tra an toàn thực phẩm

    9 trường hợp thực phẩm nhập khẩu được miễn kiểm tra an toàn thực phẩm

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 05/2/2018 vừa được Chính phủ ban hành. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, ...

4096 view Xem chi tiết

Giới thiệu một số nội dung sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 12/2018/NĐ-CP

    Giới thiệu một số nội dung sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số  ...

Ngày 23/01/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 12/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 2/1/2015 của Chính phủ ...

1770 view Xem chi tiết

Quy định mới về việc kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu

    Quy định mới về việc kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu

Ngày 02/02/2018 vừa qua Chính Phủ đã ban hành Nghị định 15/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm. Nghị định này ...

1402 view Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10