Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Chính trị - Kinh tế - Xã hội

Tăng cường kiểm soát hải quan những tháng cuối năm 2016

    Tăng cường kiểm soát hải quan những tháng cuối năm 2016

Những tháng cuối năm 2016 là thời điểm diễn ra nhiều dịp lễ quan trọng, đặc biệt là Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu dùng hàng hóa ...

2012 view Xem chi tiết

Phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong việc định hướng nền kinh tế thị trường

    Phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong việc định hướng nền kinh tế thị trường

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã xác định phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình kinh ...

11875 view Xem chi tiết

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII

    Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và đầy trách nhiệm, đúng 15h ngày 18/10/2015, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ ...

5585 view Xem chi tiết

Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh với việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII ...

    Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh với việc quán triệt, triển khai Nghị quyết  ...

Nghị quyết Đại hội XII Đảng là sự kết tinh của trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân ta, là sự tiếp tục hoàn thiện và phát triển ...

2434 view Xem chi tiết

Thông cáo báo chí phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa XII

    Thông cáo báo chí phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa XII

Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã khai mạc sáng ngày 4/7, tại Thủ đô Hà Nội.

2291 view Xem chi tiết

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

    Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

(ĐCSVN) – Ngày 28/1, tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại ...

2113 view Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8