Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Học tập và làm theo

Chi bộ Hải quan Khu kinh tế: Tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2017

    Chi bộ Hải quan Khu kinh tế: Tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2017

Ngày 08/8/2017, Chi bộ Hải quan Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo tổ chức Hội nghị quán triệt thực hiện chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, ...

1963 view Xem chi tiết

Video: Hà Tĩnh học tập và làm theo gương Bác bằng những việc làm cụ thể

    Video: Hà Tĩnh học tập và làm theo gương Bác bằng những việc làm cụ thể

Phóng sự của truyền hình Nhân dân về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Hà Tĩnh ...

1842 view Xem chi tiết

Vòng chung kết Hội thi tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cấp Đảng ủy ...

    Vòng chung kết Hội thi tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cấp Đảng ủy  ...

Ngày 02/6/2017, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, vòng chung kết Hội thi tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (cấp ...

3179 view Xem chi tiết

Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đạt Giải Nhất Hội thi tuyên truyền về tư tưởng, đạo ...

    Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đạt Giải Nhất Hội thi tuyên truyền về tư tưởng, đạo  ...

Ngày 18/5/2017, tại Hội trường Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh đã diễn ra Hội thi tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Khối Tài chính ...

2761 view Xem chi tiết

Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh tham gia Hội thi tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ ...

    Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh tham gia Hội thi tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ  ...

hực hiện Kế hoạch số 26-KH/ĐUK ngày 28/3/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc tổ chức Hội thi tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong ...

3006 view Xem chi tiết

“Xe chưa qua, nhà không tiếc” - Câu chuyện về lòng dân

    “Xe chưa qua, nhà không tiếc” - Câu chuyện về lòng dân

(Baohatinh.vn) - Có lần, tôi hỏi ông Vũ Kỳ - Thư ký riêng của Bác Hồ về câu nói “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, ...

5302 view Xem chi tiết

Giới thiệu nội dung Bài thuyết trình đạt giải Nhất Hội thi tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, ...

    Giới thiệu nội dung Bài thuyết trình đạt giải Nhất Hội thi tuyên truyền tư tưởng,  ...

ận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng một nền hành chính vì dân phục vụ.

41378 view Xem chi tiết

Tuyên dương 01 tập thể và 10 cá nhân tiêu biểu trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo ...

    Tuyên dương 01 tập thể và 10 cá nhân tiêu biểu trong Học tập và làm theo  ...

Thực hiện hướng dẫn số 05-HD/ĐUK ngày 08/5/2017 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, sáng ngày 01/6/2017, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã tổ ...

9767 view Xem chi tiết

Chi bộ Đội Kiểm soát Hải quan sau 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính ...

    Chi bộ Đội Kiểm soát Hải quan sau 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016  ...

Cùng với các tập thể, đơn vị trong toàn Cục, Chi bộ Đội Kiểm soát Hải quan đã triển khai chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị tiếp tục ...

2511 view Xem chi tiết

Vai trò nêu gương của cấp ủy Đảng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong ...

    Vai trò nêu gương của cấp ủy Đảng trong việc học tập và làm theo tư tưởng,  ...

VAI TRÒ NÊU GƯƠNG CỦA CẤP UỶ ĐẢNG TRONG VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

5548 view Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7