Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Học tập và làm theo

Giới thiệu nội dung Bài thuyết trình đạt giải Nhất Hội thi tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, ...

    Giới thiệu nội dung Bài thuyết trình đạt giải Nhất Hội thi tuyên truyền tư tưởng, đạo đức,  ...

ận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng một nền hành chính vì dân phục vụ.

39114 view Xem chi tiết

Tuyên dương 01 tập thể và 10 cá nhân tiêu biểu trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo ...

    Tuyên dương 01 tập thể và 10 cá nhân tiêu biểu trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo  ...

Thực hiện hướng dẫn số 05-HD/ĐUK ngày 08/5/2017 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, sáng ngày 01/6/2017, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã tổ ...

9161 view Xem chi tiết

Chi bộ Đội Kiểm soát Hải quan sau 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính ...

    Chi bộ Đội Kiểm soát Hải quan sau 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính  ...

Cùng với các tập thể, đơn vị trong toàn Cục, Chi bộ Đội Kiểm soát Hải quan đã triển khai chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị tiếp tục ...

2119 view Xem chi tiết

Vai trò nêu gương của cấp ủy Đảng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong ...

    Vai trò nêu gương của cấp ủy Đảng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong  ...

VAI TRÒ NÊU GƯƠNG CỦA CẤP UỶ ĐẢNG TRONG VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

5194 view Xem chi tiết

Giới thiệu Bài dự thi đạt giải nhì của Đ/c Biện Thị Hoài - Chi bộ Nghiệp vụ

    Giới thiệu Bài dự thi đạt giải nhì của Đ/c Biện Thị Hoài - Chi bộ Nghiệp vụ

Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập thể Lãnh đạo và CBCC Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện tốt ...

10713 view Xem chi tiết

Vòng chung kết Hội thi tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cấp Đảng ủy ...

    Vòng chung kết Hội thi tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí  ...

Ngày 02/6/2017, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, vòng chung kết Hội thi tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (cấp ...

2961 view Xem chi tiết

Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đạt Giải Nhất Hội thi tuyên truyền về tư tưởng, đạo ...

    Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đạt Giải Nhất Hội thi tuyên truyền về tư  ...

Ngày 18/5/2017, tại Hội trường Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh đã diễn ra Hội thi tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Khối Tài chính ...

2541 view Xem chi tiết

Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh tham gia Hội thi tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ ...

    Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh tham gia Hội thi tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức,  ...

hực hiện Kế hoạch số 26-KH/ĐUK ngày 28/3/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc tổ chức Hội thi tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong ...

2789 view Xem chi tiết

Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên hiện nay

    Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên hiện nay

4353 view Xem chi tiết

Giới thiệu bài dự thi đạt giải nhất - tác giả Nguyễn Khánh Chi - Chi bộ Văn phòng (phần ...

    Giới thiệu bài dự thi đạt giải nhất - tác giả Nguyễn Khánh Chi - Chi bộ Văn phòng  ...

- Lời mở đầu, giới thiệu khái quát về việc thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sự hình thành ...

70497 view Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6