Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Học tập và làm theo

Sau ngày bầu cử, nhớ Bác!

    Sau ngày bầu cử, nhớ Bác!

Trong lúc còn dư âm ngày bầu cử, chúng ta cùng nhìn lại hình ảnh Bác Hồ và những lần bầu cử của Người. Sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, trong ...

993 view Xem chi tiết

Chi bộ Hải quan KKT cửa khẩu Cầu Treo: đưa Nghị quyết 87-NQ/ĐU vào thực tiễn

    Chi bộ Hải quan KKT cửa khẩu Cầu Treo: đưa Nghị quyết 87-NQ/ĐU vào thực tiễn

Xác định việc bồi dưỡng tư tưởng chính trị, nâng cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao trình độ chuyên môn trong hiệu quả, chất lượng công tác, có ý ...

2806 view Xem chi tiết

Chi bộ Hải quan CKQT Cầu Treo: Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ ...

    Chi bộ Hải quan CKQT Cầu Treo: Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ  ...

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, học tập và làm theo gương Bác đã thực sự đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ góp phần ...

3241 view Xem chi tiết

Đảng ủy Cục Hải quan Hà Tĩnh triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ...

    Đảng ủy Cục Hải quan Hà Tĩnh triển khai học tập và làm theo  tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh  ...

Trong những năm qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành phong trào thi đua rộng khắp, từng bước tạo sự chuyển biến ...

1300 view Xem chi tiết

Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh với việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

    Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh với việc triển khai  Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

Nhằm tạo sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ...

1304 view Xem chi tiết

Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, ...

    Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,  ...

Ngày 15-5-2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo ...

961 view Xem chi tiết

Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh

    Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh

Sinh thời trong các tác phẩm của mình, Hồ Chí Minh có tới hơn 400 bài nói và viết về đoàn kết. Tư tưởng đoàn kết nổi bật của Người là: “Đoàn ...

902 view Xem chi tiết

Hướng tới kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng bí thư Hà Huy Tập: Người thầy bản lĩnh, tận tâm

    Hướng tới  kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng bí thư Hà Huy Tập: Người thầy bản  ...

(Baohatinh.vn) - Dẫu cuộc đời khép lại ở tuổi 35 nhưng cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã có những tháng ngày hoạt động cách mạng sôi nổi và vinh quang. ...

2672 view Xem chi tiết

Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh để nâng cao hiệu quả tự phê bình và phê bình

    Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh để nâng cao hiệu quả tự phê bình và phê bình

(xaydungdang.org.vn) Trong xây dựng Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm giáo dục cho đội ngũ cán bộ, đảng viên về nội dung tự phê bình và phê bình. ...

980 view Xem chi tiết

Hướng tới kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập: Hà Huy Tập và Đại hội lần thứ ...

    Hướng tới kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập: Hà Huy Tập và Đại  ...

Hà Huy Tập là một trong những nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta, với tư duy sắc sảo và tính luận chiến cao, thể hiện bản lĩnh của một chiến sĩ ...

2957 view Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6